Салбар

5-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: цэвдэг

Үр дүнг шүүх