Өгөгдөл

ДЭЛХИЙН БӨМБӨРЦГИЙН ХОЙД ХАГАСЫН ЦЭВДГИЙН ЗУРАГЛАЛЫН АЖИЛД МОНГОЛ ЭРДЭМТЭД ОРОЛЦЛОО.

ДЭЛХИЙН БӨМБӨРЦГИЙН ХОЙД ХАГАСЫН ЦЭВДГИЙН ЗУРАГЛАЛЫН АЖИЛД МОНГОЛ ЭРДЭМТЭД ОРОЛЦЛОО.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2019.04.023.
Зохиогч Jaroslav Obu
Арчлагч Temuujin
Сүүлийн шинэчлэл 2020 11-р сар 22, 08:00 (UTC)
Үүссэн 2020 11-р сар 22, 07:59 (UTC)