Data

ДЭЛХИЙН БӨМБӨРЦГИЙН ХОЙД ХАГАСЫН ЦЭВДГИЙН ЗУРАГЛАЛЫН АЖИЛД МОНГОЛ ЭРДЭМТЭД ОРОЛЦЛОО.

ДЭЛХИЙН БӨМБӨРЦГИЙН ХОЙД ХАГАСЫН ЦЭВДГИЙН ЗУРАГЛАЛЫН АЖИЛД МОНГОЛ ЭРДЭМТЭД ОРОЛЦЛОО.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2019.04.023.
Author Jaroslav Obu
Maintainer Temuujin
Last Updated November 22, 2020, 08:00 (UTC)
Created November 22, 2020, 07:59 (UTC)