Өгөгдөл

Цэвдэгт бүс нутгийг дайран өнгөрч буй хатуу хучилттай замын дагуух геофизикийн хэмжилт

Цэвдэгт бүс нутгийг дайран өнгөрч буй хатуу хучилттай замын асуудал

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж МОГЗА 2018
Зохиогч А.Саруулзаяа
Арчлагч Тэмүүжин
Сүүлийн шинэчлэл 2019 11-р сар 12, 07:49 (UTC)
Үүссэн 2019 11-р сар 12, 07:48 (UTC)