Өгөгдлийн бүрдэл

83-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Салбарууд: Socio-Economic Geography

Үр дүнг шүүх
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).