Өгөгдөл

SPATIAL ANALYSIS OF ROAD NETWORK IN MONGOLIA

EST-2021 олон улсын хурлын эмхэтгэлд хэвлэгдсэн өгүүллийн хураангуй

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн салбар
Зохиогч Г.Урантамир, М.Алтанбагана, А.Баяртулга
Арчлагч Ц.Отгонхүү
Сүүлийн шинэчлэл 2021 10-р сар 18, 03:22 (UTC)
Үүссэн 2021 10-р сар 18, 03:22 (UTC)