Data

SPATIAL ANALYSIS OF ROAD NETWORK IN MONGOLIA

EST-2021 олон улсын хурлын эмхэтгэлд хэвлэгдсэн өгүүллийн хураангуй

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн салбар
Author Г.Урантамир, М.Алтанбагана, А.Баяртулга
Maintainer Ц.Отгонхүү
Last Updated October 18, 2021, 03:22 (UTC)
Created October 18, 2021, 03:22 (UTC)