Өгөгдөл

POPULATION SETTLEMENT CHANGES DUE TO MIGRATION IMPACT IN MONGOLIA

EST-2021 олон улсын хурлын эмхэтгэлд хэвлэгдсэн өгүүллийн хураангуй

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн салбар
Зохиогч Ш.Амангул, Ц.Отгонхүү, С.Энх-Амгалан
Арчлагч Ц.Отгонхүү
Сүүлийн шинэчлэл 2021 10-р сар 18, 03:21 (UTC)
Үүссэн 2021 10-р сар 18, 03:21 (UTC)