Өгөгдлийн бүрдэл

4-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Салбарууд: Remote Sensing and Spatial Modelling Ашиглах зөвшөөрлүүд: Бусад (Нээлттэй) Бүлгүүд: Ном Шошго: remote sensing

Үр дүнг шүүх
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).