Өгөгдөл

Зайнаас тандах хиймэл дагуулууд болон төхөөрөмжүүд

НОМ

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Д.Амарсайхан, М.Ганзориг, А.Мөнх-Эрдэнэ, Д.Энхжаргал
Арчлагч Жаргалдалай
Сүүлийн шинэчлэл 2019 5-р сар 16, 08:34 (UTC)
Үүссэн 2019 5-р сар 15, 09:54 (UTC)