Өгөгдөл

Зайнаас тандах судлал, Газарзүйн мэдээллийн системийг байгалийн нөөцийн менежментэд ашиглах нь

НОМ

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Д.Амарсайхан, Ц.Адъяасүрэн, М.Саандарь
Арчлагч Жаргалдалай
Сүүлийн шинэчлэл 2019 5-р сар 15, 09:38 (UTC)
Үүссэн 2019 5-р сар 15, 09:33 (UTC)