Data

Зайнаас тандах судлал, Газарзүйн мэдээллийн системийг байгалийн нөөцийн менежментэд ашиглах нь

НОМ

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Д.Амарсайхан, Ц.Адъяасүрэн, М.Саандарь
Maintainer Жаргалдалай
Last Updated May 15, 2019, 09:38 (UTC)
Created May 15, 2019, 09:33 (UTC)