Өгөгдөл

Зайнаас тандах судлал, дүрс мэдээнд тоон боловсруулалт хийх зарчмууд

Ном

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Д.Амарсайхан, М.Ганзориг
Арчлагч Жаргалдалай
Сүүлийн шинэчлэл 2019 5-р сар 15, 09:03 (UTC)
Үүссэн 2019 5-р сар 15, 09:02 (UTC)