Data

Зайнаас тандах судлал, дүрс мэдээнд тоон боловсруулалт хийх зарчмууд

Ном

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Д.Амарсайхан, М.Ганзориг
Maintainer Жаргалдалай
Last Updated May 15, 2019, 09:03 (UTC)
Created May 15, 2019, 09:02 (UTC)