Өгөгдөл

Радарын тандан судлал, Радарын мэдээнд дүн шинжилгээ хийх зарчмууд, НОМ

Ном

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Д.Амарсайхан, М.Ганзориг
Арчлагч Жаргалдалай
Сүүлийн шинэчлэл 2019 5-р сар 15, 09:16 (UTC)
Үүссэн 2019 5-р сар 15, 09:14 (UTC)