Data

"Улиасан ойн үрийн байнгын талбай байгуулах, үр, мөчир бэлтгэх"

Энэхүү ажлыг БОАЖЯ-ны захиалгаар Шинжлэх ухаан, технологийн сангийн санхүүжилтээр хэрэгжсэн “Газарзүйн ялгаатай бүс нутаг дахь улиасны үйлдвэрлэлийн зориулалтын шинэ сорт гарган авах” Шинжлэх ухаан технологийн төслийн хүрээнд ШУА-ийн Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэнгийн Ойн нөөц, Ой хамгааллын салбарт боловсруулав.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Э. Батдорж, Д.Цэндсүрэн, Х.Билгүүн
Maintainer Bayartulga
Last Updated November 22, 2020, 07:26 (UTC)
Created November 22, 2020, 07:26 (UTC)