Өгөгдөл

"Улиасан ойн үрийн байнгын талбай байгуулах, үр, мөчир бэлтгэх"

Энэхүү ажлыг БОАЖЯ-ны захиалгаар Шинжлэх ухаан, технологийн сангийн санхүүжилтээр хэрэгжсэн “Газарзүйн ялгаатай бүс нутаг дахь улиасны үйлдвэрлэлийн зориулалтын шинэ сорт гарган авах” Шинжлэх ухаан технологийн төслийн хүрээнд ШУА-ийн Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэнгийн Ойн нөөц, Ой хамгааллын салбарт боловсруулав.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Э. Батдорж, Д.Цэндсүрэн, Х.Билгүүн
Арчлагч Bayartulga
Сүүлийн шинэчлэл 2020 11-р сар 22, 07:26 (UTC)
Үүссэн 2020 11-р сар 22, 07:26 (UTC)