Data

УЛААНБААТАР ХОТЫН АГААРЫН БОХИРДОЛ (Сурталчилгааны нийтлэл №1)

Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол 2000 оноос хойш тасралтгүй нэмэгдэж эхэлсэн бөгөөд ДЭМБ-аас хамгийн хортой агаартай 5 хотын нэг гэж зарласан. Монгол Улсын засгийн газраас агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлд олон арга хэмжээ авч байгаагийн нэг нь 2019 оноос сайжруулсан шахмал түлш хэрэглэх болсон явдал юм. Агаарын бохирдлын төлөв байдлыг 2018 (сайжруулсан түлш хэрэглэхээс өмнөх үе) болон 2021 оны 1 сарын 17, 18 өдрүүдийн дунджаар харьцуулан харуулав.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Э.Одбаатар
Maintainer М.Пүрэвсүрэн
Last Updated April 2, 2021, 11:44 (UTC)
Created April 2, 2021, 11:43 (UTC)