Data

Улаанбаатар хотын хөрсөн дэхь хүнд металын бохирдол, түүний хүний биед үзүүлэх нөлөө

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн салбар
Author П.Цэенханд., Д.Даваадорж
Maintainer Ц.Отгонхүү
Last Updated October 1, 2018, 02:03 (UTC)
Created October 1, 2018, 02:00 (UTC)