Өгөгдөл

Улаанбаатар хотын хөрсөн дэхь хүнд металын бохирдол, түүний хүний биед үзүүлэх нөлөө

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн салбар
Зохиогч П.Цэенханд., Д.Даваадорж
Арчлагч Ц.Отгонхүү
Сүүлийн шинэчлэл 2018 10-р сар 1, 02:03 (UTC)
Үүссэн 2018 10-р сар 1, 02:00 (UTC)