Data

Хүн амын тооны өөрчлөлт, хот, хөдөөгөөр (1990-2000, 2000-2010, 2010-2018)

Сэдэвчилсэн зураг ("Монгол улсын бүсчилсэн хөгжлийн онолын үндэслэл, аргазүй, аргачлалыг шинэчлэн боловсруулах" 2019-2020 суурь судалгааны төсөл)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн салбар
Author М.Алтанбагана Д.Хишигдорж
Maintainer Ц.Отгонхүү
Last Updated November 24, 2020, 11:09 (UTC)
Created August 6, 2020, 05:32 (UTC)