Өгөгдөл

Хүн амын тооны өөрчлөлт, хот, хөдөөгөөр (1990-2000, 2000-2010, 2010-2018)

Сэдэвчилсэн зураг ("Монгол улсын бүсчилсэн хөгжлийн онолын үндэслэл, аргазүй, аргачлалыг шинэчлэн боловсруулах" 2019-2020 суурь судалгааны төсөл)

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн салбар
Зохиогч М.Алтанбагана Д.Хишигдорж
Арчлагч Ц.Отгонхүү
Сүүлийн шинэчлэл 2020 11-р сар 24, 11:09 (UTC)
Үүссэн 2020 8-р сар 6, 05:32 (UTC)