Data

Хот төлөвлөлтийн асуудалд Улаанбаатар хот орчмын халиа бүхий чийг намгархаг газрын усны баялгийг үнэлэх боломж

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Шинжлэх Ухааны Академи Газарзүй Геоэкологийн Хүрээлэн
Author Ё. Амарбаясгалан
Maintainer Х.Тэмүүжин
Last Updated September 24, 2018, 07:46 (UTC)
Created September 24, 2018, 07:45 (UTC)