Өгөгдөл

Хот төлөвлөлтийн асуудалд Улаанбаатар хот орчмын халиа бүхий чийг намгархаг газрын усны баялгийг үнэлэх боломж

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Шинжлэх Ухааны Академи Газарзүй Геоэкологийн Хүрээлэн
Зохиогч Ё. Амарбаясгалан
Арчлагч Х.Тэмүүжин
Сүүлийн шинэчлэл 2018 9-р сар 24, 07:46 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 24, 07:45 (UTC)