Data

Хөрсний механик бүрэлдэхүүнийг хээрийн нөхцөлд тодорхойлох аргачлал

Хөрсний механик бүрэлдэхүүнийг хээрийн нөхцөлд тодорхойлох аргачлал

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Я.Баасандорж
Maintainer А.Бадам
Last Updated October 1, 2018, 06:07 (UTC)
Created October 1, 2018, 06:07 (UTC)