Data

Хөдөлгөөнт элсийг бэхжүүлэх аргуудаас

Элсний нүүлт хөдөлгөөнийг сааруулах үндсэн 3 төрлийн арга байдаг. Тухайлбал, Механик хамгаалалтын, Биологийн, Химийн

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Ишцог
Last Updated January 19, 2021, 04:32 (UTC)
Created January 19, 2021, 04:32 (UTC)