Data

Хөвсгөл нуурын талбайн өөрчлөлтөд үзүүлэх байгалийн хүчин зүйлс /Магистрын зэрэг/

Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ
Author Г. Уламбаяр
Maintainer Н. Нандинцэцэг
Last Updated April 13, 2021, 06:54 (UTC)
Created April 13, 2021, 06:53 (UTC)