Өгөгдөл

Хөвсгөл нуурын талбайн өөрчлөлтөд үзүүлэх байгалийн хүчин зүйлс /Магистрын зэрэг/

Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ
Зохиогч Г. Уламбаяр
Арчлагч Н. Нандинцэцэг
Сүүлийн шинэчлэл 2021 4-р сар 13, 06:54 (UTC)
Үүссэн 2021 4-р сар 13, 06:53 (UTC)