Data

ХЭРМЭН ЦАВЫН ФИЗИК ГАЗАРЗҮЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ (Танин мэдэхүйн цуврал мэдээлэл №5)

ШУА-ийн Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэнгийн Физик газарзүйн салбарын судлаачид судалгааны зарим үр дүнгээсээ “Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн цуврал” мэдээлэл хэлбэрээр танилцуулж байна.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Т.Рэнчинмядаг
Maintainer М.Пүрэвсүрэн
Last Updated February 23, 2021, 08:53 (UTC)
Created February 23, 2021, 08:53 (UTC)