Data

Хашиж хамгаалсан талбайн ургамлан нөмрөгийн нөхөн сэргээлт

Байгалийн болон хүний хүчин зүйлийн нөлөөгөөр доройтсон газрыг хашиж хамгаалахад ургамлан нөмрөг хэрхэн сэргэдэг тухай тайлбарлалаа.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Д. Отгонцэцэг
Author Отгонцэцэг
Last Updated May 19, 2022, 02:22 (UTC)
Created May 19, 2022, 02:21 (UTC)