Data

Хатуу хучилттай замын дагуух геофизикийн цахилгаан томографи хэмжилт

эвдэгт бүс нутгийг дайран өнгөрч буй хатуу хучилттай замын дагуух өндөр нарийвчлалтай геофизикийн цахилгаан томографи хэмжилт

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author А.Саруулзаяа
Maintainer Тэмүүжин
Last Updated November 19, 2018, 08:05 (UTC)
Created November 19, 2018, 08:05 (UTC)