Өгөгдөл

Хатуу хучилттай замын дагуух геофизикийн цахилгаан томографи хэмжилт

эвдэгт бүс нутгийг дайран өнгөрч буй хатуу хучилттай замын дагуух өндөр нарийвчлалтай геофизикийн цахилгаан томографи хэмжилт

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч А.Саруулзаяа
Арчлагч Тэмүүжин
Сүүлийн шинэчлэл 2018 11-р сар 19, 08:05 (UTC)
Үүссэн 2018 11-р сар 19, 08:05 (UTC)