Data

Хаягдал зай хураагуурын байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл

Нэг зай хураагуур буюу /ширхэг хуруу зай/ нь ойролцоогоор 8000 литр ус, 1м² хөрс бохирдуулдаг ба 100 орчим жилийн дараа хөрсөнд шингэдэг. Мөн түүнчлэн зай хураагуурт хорт хавдар үүсгэдэг “хар тугалга, никель, кадми, мөнгөн ус” гэх мэт хүнд металлууд багтсан байдаг мөн тэдгээрээс ялгарсан “хүчил, электролитийн уусмал” зэрэг нь "аюултай хог хаягдлын жагсаалтад” бүртгэжээ. Өрхийн хэрэглээний нэгээхэн хэсэг болсон зай хураагуур буюу /хуруу зай/ нь жилд ойрлцоогоор 6сая ширхэг импортоор орж ирдэг ба энэ хэмжээгээрээ ахуйн хогтой хамт хаягддаг байна.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Б.Төрбат
Maintainer bkhishigbat87@gmail.com
Last Updated June 16, 2021, 08:56 (UTC)
Created June 16, 2021, 08:19 (UTC)