Data

Хараа голын урсацад үзүүлэх уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийг HBV загварын аргазүй ашиглан тооцох

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Шинжлэх Ухааны Академи Газарзүй Геоэкологийн Хүрээлэн
Author Ё. Амарбаясгалан
Maintainer Х.Тэмүүжин
Last Updated September 24, 2018, 08:35 (UTC)
Created September 24, 2018, 08:35 (UTC)