Өгөгдөл

Хараа голын урсацад үзүүлэх уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийг HBV загварын аргазүй ашиглан тооцох

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Шинжлэх Ухааны Академи Газарзүй Геоэкологийн Хүрээлэн
Зохиогч Ё. Амарбаясгалан
Арчлагч Х.Тэмүүжин
Сүүлийн шинэчлэл 2018 9-р сар 24, 08:35 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 24, 08:35 (UTC)