Data

“ХАНГАЙН ӨМНӨХ ГОЛУУДЫН САВ НУТГИЙГ ЗОХИСТОЙ АШИГЛАХ ГАЗАРЗҮЙН ҮНДЭСЛЭЛ”

“ХАНГАЙН ӨМНӨХ ГОЛУУДЫН САВ НУТГИЙГ ЗОХИСТОЙ АШИГЛАХ ГАЗАРЗҮЙН ҮНДЭСЛЭЛ” (Байдраг, Түй, Таац, Онги голуудын сав нутгийн жишээн дээр) 2008-2010 он

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Сэдвийн удирдагч: доктор Д. Энхтайван
Maintainer О. Мөнхдулам
Last Updated September 26, 2018, 01:25 (UTC)
Created September 26, 2018, 01:24 (UTC)