Data

Шишхэд голын сав газрын ургамлын аймаг, ургамалжлын судалгааны дүнгээс

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Монгол орны Газарзүй-Геоэкологийн асуудал
Author Э. Үүрийнцолмон
Last Updated April 8, 2020, 06:56 (UTC)
Created April 8, 2020, 06:55 (UTC)