Data

Цоорхойн рашааны химийн шинжилгээ

Энэхүү рашаан нь Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын 5-р багийн нутаг Чойрынбогд уулнаас баруун тийш х.ө 46◦12'11'', з.у 108◦41'12,4'', далайн түвшнээсдээш 1370м өндөр оршдог.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author О. Шинэбаяр
Last Updated January 19, 2021, 06:55 (UTC)
Created January 19, 2021, 06:55 (UTC)