Data

Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр суманд байрлах ган, цөлжилтийг сааруулах туршилт судалгааны төв

БНХАУ-ын Шинжлэх Ухааны Академийн Шинжааны Экологи, Газарзүйн хүрээлэн, МУ-ын Шинжлэх Ухааны Академийн Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэнгийн Цөлжилтийн судалгааны салбартай хамтарсан "Хээрийн бүсэд цөлжилттэй тэмцэх технологийн туршилт судалгаа" сэдэвт төслийг 2019 онд хамтран хэрэгжүүлэж Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр суманд 25 га талбайд ган цөлжилтийг сааруулах туршилт судалгааны төв байгуулан ажиллаж байна. Тус төвд ганд тэсвэртэй модлог ургамлын туршилт судалгаа болон олон наст өвслөг ургамлын туршилт судалгааг явуулж байна.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated May 13, 2020, 03:18 (UTC)
Created May 13, 2020, 03:18 (UTC)