Data

Гео-мэдээллийн сангийн дүрсжүүлсэн таних тэмдэг ашиглах нь

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Б. Уянга, Я. Баасандорж, Л. Очирхуяг, А. Бадам
Last Updated November 4, 2021, 08:46 (UTC)
Created November 3, 2021, 06:09 (UTC)