Data

Малчдын ноолуураа зах зээлд бэлтгэн нийлүүлэх суурь тогтолцоо, түүнд учрах бэрхшээл

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Монгол орны Газарзүй-Геоэкологийн асуудал
Author Ц.Солонго бусад
Last Updated November 4, 2021, 08:52 (UTC)
Created April 8, 2020, 07:07 (UTC)