Data

Малчдын ноолуураа зах зээлд бэлтгэн нийлүүлэх суурь тогтолцоо, түүнд учрах бэрхшээл

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Монгол орны Газарзүй-Геоэкологийн асуудал
Author Ц.Солонго бусад
Last Updated April 8, 2020, 07:08 (UTC)
Created April 8, 2020, 07:07 (UTC)