Data

Налайх дүүргийн Хонхорын радио дахин дамжуулах станцын зүүн хойд талд баригдах цементний үйлдвэрийн талбайн инженер геокриологийн нөхцөл

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Шинжлэх Ухааны Академи Газарзүй Геоэкологийн Хүрээлэн
Author Ё. Амарбаясгалан
Maintainer Х.Тэмүүжин
Last Updated September 24, 2018, 09:23 (UTC)
Created September 24, 2018, 09:23 (UTC)