Data

НҮҮДЭЛЧ МАЛЧДЫН СУУРЬШИХ ҮЙЛ ЯВЦЫН ГАЗАРЗҮЙН СУДАЛГАА

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл (Энэхүү судалгаа нь “Хөдөөгийн хүн амын суурьших үйл явцын газарзүйн судалгаа” 2017-2019 суурь судалгааны төслийн хүрээнд хийгдсэн бөгөөд ШУА-ийн Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэнгийн “Монгол орны газарзүйн асуудлууд” сэтгүүлийн №40 (2020) дугаарт, Монгол Улсын Их Сургуулийн Хүн амын сургалт, судалгааны төвийн “Монголын хүн амын сэтгүүл”-ийн №30 (2020) дугааруудад хэвлэгдсэн.)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн салбар
Author С.Энх-Амгалан, Д.Хишигдорж, Ц.Отгонхүү, П.Цэенханд, Г.Урантамир, Б.Нацагсүрэн
Maintainer Ц.Отгонхүү
Last Updated November 24, 2020, 11:06 (UTC)
Created November 22, 2020, 00:41 (UTC)