Data

Элсний нөлөө, үр дагавар

Элсэн бүрхэвчийн талбайн хэмжээ нэмэгдэх нь тариалангийн болон бэлчээрийн талбай хомсдох нэн аюултай.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Ишцог
Last Updated January 19, 2021, 04:29 (UTC)
Created January 19, 2021, 04:26 (UTC)