Data

Эдийн засгийн газарзүйн байршлаас хамаарсан сумын төвийн үүргийн ялгаа

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн салбар
Author Д.Хишигдорж
Maintainer Ц.Отгонхүү
Last Updated October 1, 2018, 02:13 (UTC)
Created October 1, 2018, 02:09 (UTC)