Өгөгдөл

Эдийн засгийн газарзүйн байршлаас хамаарсан сумын төвийн үүргийн ялгаа

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн салбар
Зохиогч Д.Хишигдорж
Арчлагч Ц.Отгонхүү
Сүүлийн шинэчлэл 2018 10-р сар 1, 02:13 (UTC)
Үүссэн 2018 10-р сар 1, 02:09 (UTC)