Data

Ecological geochemical state of soils in Ulaanbaatar

IF сэтгүүлд хэвлэгдсэн эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн салбар
Author С.Энх-Амгалан
Maintainer Ц.Отгонхүү
Last Updated November 22, 2020, 14:58 (UTC)
Created November 22, 2020, 14:56 (UTC)