Өгөгдөл

Ecological geochemical state of soils in Ulaanbaatar

IF сэтгүүлд хэвлэгдсэн эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн салбар
Зохиогч С.Энх-Амгалан
Арчлагч Ц.Отгонхүү
Сүүлийн шинэчлэл 2020 11-р сар 22, 14:58 (UTC)
Үүссэн 2020 11-р сар 22, 14:56 (UTC)