Data

ЦЭВДЭГТЭЙ БҮС НУТАГТ БАРИГДСАН АВТО ЗАМЫН ХИЙЦ, ТЕХНОЛОГИЙН ШИЙДЛҮҮД

Цэвдэгт бүс нутагт баригдсан ато замын асуудал

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Барилга байгууламжийн геотехникийн асуудлууд сэдэвт эрдэм шиншинжилгээний 12-р бага хурал
Author А.Саруулзаяа
Maintainer Тэмүүжин
Last Updated November 12, 2019, 07:36 (UTC)
Created November 12, 2019, 07:35 (UTC)