Data

Дулаан дамжуулалтын коэффициентуудын харьцаа

Дулаан дамжуулалтын коэффициентуудын харьцаа

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Шинжлэх Ухааны Академи Газарзүй Геоэкологийн Хүрээлэн
Author Цэвдэг судлалын салбар
Maintainer Х.Тэмүүжин
Last Updated September 25, 2018, 02:17 (UTC)
Created September 25, 2018, 02:17 (UTC)